หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > นางสาวอินธิรา นนลือชา (พี่บุ๋ม) ได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University เพื่อเข้าอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ธุรการการจัดการและพัฒนาระบบ
นางสาวอินธิรา นนลือชา (พี่บุ๋ม) ได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University เพื่อเข้าอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ธุรการการจัดการและพัฒนาระบบ

admin printing
2021-07-29 14:17:02

เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า นางสาวอินธิรา นนลือชา (พี่บุ๋ม) จบปีการศึกษา 2562 (รุ่น 31) ระหว่างศึกษามีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University เพื่อเข้าอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ธุรการการจัดการและพัฒนาระบบ
Download