หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D
นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D

admin printing
2022-10-12 12:20:08

เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ รุ่น 20 จบปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D

Download