หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin printing
2021-07-29 14:10:41

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นDownload