หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร

admin printing
2021-01-27 12:30:42

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์โดย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี นำนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ  บริษัท พิมพ์ดี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาครDownload