หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และวัสดุพิมพ์
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และวัสดุพิมพ์

admin printing
2021-01-27 11:38:54

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และวัสดุพิมพ์


วันที่ 4 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก    ณ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร และเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและทดสอบหมึกพิมพ์ ณ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด เขตบางบอน กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิชาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการจริงต่อไปDownload