หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชา ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021
ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชา ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021

admin printing
2021-07-29 14:33:53

4 มีนาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Technology) เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชาฯ ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อ เพื่อใช้ในงาน OPEN HOUSE ONLINE (ไลฟ์สด) 2021 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้
Download