หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น"
ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น"

admin printing
2021-07-29 14:14:10

4 กุมภาพันธ์ 2564 #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ #แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ #สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น" ด้วยการนำเสนอโครงงานฯ ทางด้าน Science ได้แก่ Meterial, Imaging, Information เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564

Download