หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

admin printing
2021-01-27 12:12:25

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

Download