หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : 3rd National Youth Design Awards
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : 3rd National Youth Design Awards

admin printing
2021-01-27 11:52:42

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : 3rd National Youth Design Awards


คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้จัดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 3 โดยในการประกวดครั้งนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ การออกแบบตราสัญลักษณ์ และการออกแบบสภาพแวดล้อม ซึ่งมีนักศึกษาจากสาขาออกแบบกราฟิกมัลติมีเดีย และสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (แขนงออกแบบสิ่งพิมพ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดทั้ง 2 ประเภท โดยผลการตัดสินเมื่อวันที่ 6 เมษายน นายพงศธร ดลจิรพิสิฐ นักศึกษาจากสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (แขนงออกแบบสิ่งพิมพ์) ได้เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายในประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ และได้คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการออกแบบ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนจะทำการประกวดในรอบสุดท้ายต่อไป

เครดิตภาพ : www.facebook.com/NYD
Download