หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

admin printing
2021-01-27 11:50:07

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)


วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ณ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาชีพและได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการจริง

Download