หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดสัมมนา “การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ”
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดสัมมนา “การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ”

admin printing
2021-01-27 11:32:00

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดสัมมนา “การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ”


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาบริการวิชาการ ในหัวข้อ “การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ” ณ ห้อง4711 อาคาร 47 โดยวิทยากรรับเชิญจากบริษัท mad Arai-D มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการออกบบกราฟิกสื่อโฆษณา การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ทำให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างในการทำงานจริงเพื่อนำมาต่อยอดในการทำโครงงานของนักศึกษาต่อไป


Download