หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

admin printing
2018-09-07 14:56:25

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ 
ณ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา


13 มีนาคม 2561 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี : ภาพข่าว