หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

admin printing
2018-09-07 14:52:17

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องเรียน 4223 อาคาร 42 และ ห้องเรียน 4340B อาคาร 43


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน : ภาพข่าว