หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันสุดท้ายของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
18 มีนาคม 2564 ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on As ...
2021-07-29 14:39:35
ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชา ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021
4 มีนาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Technology) เป็นวิทยากรบ ...
2021-07-29 14:33:53
5 เหตุผล ทำไม ? ต้องเรียน "นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
5 เหตุผล ทำไม ? ต้องเรียน "นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ...
2021-07-29 14:27:51
คุณศุภกิจ วีระเลิศมงคล (พี่โจ้) จบปีการศึกษา 2544 (รุ่น 14) ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก พิมพ์ 2 ฝ่าย ผลิต
เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า คุณศุภกิจ วีระเลิศมงคล (พี่ ...
2021-07-29 14:25:17
นายลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน และวิทยากร ฝึกอบรม มาตรฐาน ISO
เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า นายลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ (พี ...
2021-07-29 14:22:40
นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D
เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า ...
2022-10-12 12:20:08
ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น"
4 กุมภาพันธ์ 2564 #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ #แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ #สาขาวิชาเ ...
2021-07-29 14:14:10
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอุ ...
2021-07-29 14:10:41
ข่าวย้อนหลัง