หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

แขนงนวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พี่ๆ ปี 1-3 กำลังเตรียมงาน Open House 2020
พี่ๆ ปี 1-3 กำลังเตรียมงาน Open House #Dek64 #แขนงนวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เค้าเรียนอะไรกั ...
2021-01-27 12:34:59
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์โดย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี นำนักศึกษาสาขาวิชาอุตสา ...
2021-01-27 12:30:42
ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง 4701) ฝ่ายบริกา ...
2021-01-27 12:28:25
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง 4701) ฝ่ายบริการก ...
2021-01-27 12:26:27
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึก ...
2021-01-27 12:24:01
อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาปี 1/2563 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วย ...
2020-07-20 14:15:29
ข่าวย้อนหลัง