หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

วันสุดท้ายของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
18 มีนาคม 2564 ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on As ...
2021-07-29 14:39:35
ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชา ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021
4 มีนาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Technology) เป็นวิทยากรบ ...
2021-07-29 14:33:53
5 เหตุผล ทำไม ? ต้องเรียน "นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
5 เหตุผล ทำไม ? ต้องเรียน "นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ...
2021-07-29 14:27:51
คุณศุภกิจ วีระเลิศมงคล (พี่โจ้) จบปีการศึกษา 2544 (รุ่น 14) ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก พิมพ์ 2 ฝ่าย ผลิต
เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า คุณศุภกิจ วีระเลิศมงคล (พี่ ...
2021-07-29 14:25:17
นายลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน และวิทยากร ฝึกอบรม มาตรฐาน ISO
เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า นายลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ (พี ...
2021-07-29 14:22:40
นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D
เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า ...
2022-10-12 12:20:08
ร่วมประชุมหารือ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น"
4 กุมภาพันธ์ 2564 #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ #แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ #สาขาวิชาเ ...
2021-07-29 14:14:10
ข่าวย้อนหลัง