กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต และการแต่งกายการเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรปี 2559

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและการแต่งกายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2559
  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดวันรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 

           ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

           ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 และจะขยายระยะเวลาในการรายงานตัวบัณฑิต

           ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฏาคม 2559 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

         

           >> คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
02. 2018